Chcemy zarabiać godnie

Materiał informacyjny ZZ MOPR Opole
Obecna forma akcji protestacyjnej ma celu ponowne zwrócenie uwagi na problem, który w dalszym ciągu nie został rozwiązany, bowiem strona społeczna do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej propozycji zawarcia porozumienia, które kończyłoby toczący się spór.
Rozumiemy kwestię sytuacji epidemiologicznej w Polsce, jednakże spór w MOPR trwa od września 2019 r. i to właśnie pracownicy MOPR realizują zadania związane z reakcją na kryzys.

W czasie pandemii POMAGAJĄ RODZINOM, POMAGAJĄ SENIOROM, OSOBOM SAMOTNYM
I OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI POMAGAJĄ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY, WSPIERAJĄ OSOBY PRZEŻYWAJĄCE KRYZYSY, ORGANIZUJĄ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI, OFERUJĄ POMOC TERAPEUTYCZNĄ, PRAWNĄ, FINANSOWĄ.


Niestety nie są zauważani, gdy chodzi o kwestię podwyżek.

Od września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu toczy się spór zbiorowy dotyczący kwestii podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ośrodka o kwotę 1 000 zł oraz zwiększenia ekwiwalentu (wypłacanego raz w roku) za użytkowanie odzieży własnej do celów służbowych do kwoty 900 zł.

Pracownicy MOPR w Opolu nadal zarabiają bardzo małoPrawdą jest, iż w ubiegłych latach pracownicy MOPR otrzymali podwyżki w kwocie łącznej 650 zł, jednak strona pracodawcy mówiąc o tym zapomina dodać, że ta kwota była w rozbiciu na części odpowiednio 150, 200 oraz 300 zł. Te minimalne podwyżki nie zmieniły praktycznie w żaden sposób obecnej sytuacji finansowej pracowników ośrodka, bowiem w dalszym ciągu ich zarobki oscylują wokół płacy minimalnej, części pracowników wypłacano nawet dodatki wyrównawcze, by osiągnąć wymóg płacy minimalnej.

Wiele osób zrezygnowało z zatrudnienia w MOPR ze względu na bardzo niskie wynagrodzenie, co z kolei spowodowało wakaty. Niestety osoby poszukujące pracy z tych samych względów, co powyżej, nie podejmują zatrudnienia w naszej jednostce.

Nasze żądanie nie jest wygórowaneZarówno Zarząd Związku jak i Dyrekcja MOPR przeprowadziła analizę porównawczą wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w ośrodkach pomocy społecznej i do tej pory nikt nie miał wątpliwości, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu zarabiają mało.

Różnice w wynagrodzeniach w porównaniu z miastami ościennymi na tych samych stanowiskach wynoszą czasami nawet między 500 - 1 000 zł.


Związek Zawodowy MOPR Opole
https://www.facebook.com/mopropolezzp


Dodaj ogłoszenie