Zasiłek dla bezrobotnych a obywatelstwo © Frank Mckenna/ Unsplash.com
[4/14]

Zasiłek dla bezrobotnych a obywatelstwo

O status osoby bezrobotnej mogą starać się obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są członkami ich rodziny, przebywają w Polsce i uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, jak również członkowie rodziny ubiegający się o jedno z wymienionych zezwoleń, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy i odpowiedni stempel w dokumencie podróży

Status osoby bezrobotnej w Polsce mogą również nabyć obywatele państw UE i EOG oraz ich osobom towarzyszącym (członkom rodziny), obywatelom Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii oraz ich osobom towarzyszącym (członkom rodziny), a także wybranym cudzoziemcom z innych grup.


Zasiłek dla bezrobotnych to pomoc finansowa dla osób, które szukają zatrudnienia. Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można złożyć po rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Sprawdź, w jakich sytuacjach warto ubiegać się o świadczenie.